Du er her:
UVM Indberetningsportal: Forside
     
Indberetning af aktivitet for PB m.fl. i uge 36

Til Erhvervsakademier, martime uddannelsesinstitutioner der udbyder professionsbacheloruddannelser, Professionshøjskoler m.fl.

Der er indberetningstidsfrist den 10. september 2017 for aktivitetsperioden for ordinær aktivitet på professionsbachelor – og erhvervsakademiuddannelser, adgangskurser m.fl. via SIS og Web i perioden fra den 1. marts til den 31. august 2017.

Da den 10. september i år ligger på en søndag bedes I venligst sørge for at indberette senest i løbet af uge 36.

Kvitteringsskrivelse sendes per mail til kontaktperson eller den juridiske hovedpostadresse når indberetningen er modtaget.

Indkaldebrev vedrørende indberetning af studieaktivitet samt optag på vegne af uddannelses- og Forskningsministeriet ligger nu tilgængelig under menupunktet Info.

Omlægning fra brevpost til digital kommunikation

Fra d. 1. august 2017 bliver det muligt for institutionerne at indsende ledelses- og revisorerklæringer vedrørende udbetalt tilskud samt øvrige blanketter til Økonomisk-Administrativt Center med sikker digital post.

Ministeriet har oprettet funktionspostkasser til dette formål som kan modtage krypteret/sikker post med fx vedhæftede pdf-filer (digital faksimile).

 

Fra og med tilskudsudbetalingen på grundlag af indberetningen for 3. kvartal 2017 skal ledelses- og revisorerklæringer således indsendes til ØAC via digital sikker post.

 

De institutioner, der bliver påvirket af ændringen fra brevpost til sikker digital kommunikation vil efter sommerferien blive informeret nærmere herom pr. mail, samt en nyhed på indberetnings- og brevportalen.


Fejl adgang til Indberetnings- og Brevportalen

Brugere som oplever problemer med at logge på portalen med fejlmeddelsen "Siden kan ikke vises" kan løse dette ved at åbne for TCP port 7777 mod Undervisningsministeriets server i firewallen. IP-adressen er: 188.64.155.135.

Vær særlig opmærksom hvis I har et favorit link i din browser til ministeriets indberetninger, skal det erstattes med det nye:

https://indberetninger.uvm.dk/pls/pilot/!indb.menu

Afstemningsrapporten Posteringer Kvartalsoversigt

Posteringer Kvartalsoversigt som tidligere blev overført til brevportalen I PDF, er afløst af en digital løsning, hvor udbetalte tilskud trækkes under Posteringsdata øverst under menupunktet Regneark. 

Der skal logges på med institutionens brugernavn og adgangskode for at få adgang til menupunktet Regneark.Skal der eksempelvis trækkes en afstemningsrapport for 2016 vælges finansåret 2016 og slutdato 31-12-2016 som parameter.

Posteringsdata udtrukket digitalt kan kopieres over i en skabelon med makro, som kan ordne tallene, hvis det ønskes. Denne ligger tilgængelig i højre kolonne; gemmes lokalt som en XLSM.

Kvartalsrapporter (aktivitetsrapporter) i Excel

 

Aktivitetsrapporter som omfatter IEU, PG, GYM, VUC, PB og EA via SIS, EA fuldtid via EASY, almene voksenuddannelser enkeltfag, skolehjem, skolepraktik, ÅU og AMU trækkes digitalt under menupunktet Regneark.

Institutionerne skal være logget på brugerid på samme måde som for adgang til tilskudsbreve m.fl.

 

Det er her ligeledes muligt at udtrække udbetalingsgrundlaget digitalt (grundlagsåret) for eksempelvis bygningstaxametertilskuddet i 2016.

 

Eksempel. Grundlagsåret for udbetaling af bygningstaxametertilskud for IEU fuldtid (uddannelsesområde vælges: Fuldtid - IEU/GYM/VUC/PG/EA)

 omfatter aktiviteten i perioden 16-09-2014 til og med 15-09-2015.

Dette anføres som parametre hvor perioderne afgrænses under   Opgørelsesperiode (dd-mm-åååå):

 

Professionshøjskolerne (PB) og erhvervsakademierne (EA indberettet via SIS)  trækker deres aktivitet under uddannelsesområdet ordinære STÅ (studenterårsværk) og anfører opgørelsesperioden for udbetaling af bygningstaxameter og forskud.

     
     Indtast brugernavn:
Indtast kodeord med små bogstaver:
     
     
     
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. | Frederiksholms Kanal 25 | 1220 København K | Tlf 3392 5000 | Fax 3392 5547 | E-mail ktst@ktst.dk