Du er her:
UVM Indberetningsportal: Forside
     
Funktionalitet på Indberetnings-og Brevportalen


Kontoudtog og elevlister er nu igen tilgængelige på portalen.

Der kan dog opleves lange svartider.

 

Problemet med de digitale udtræk herunder den digitale tilskudsadministration er endnu ikke løst; der meldes ud her på siden så snart den er tilgængelig.

OBS!


Ny adresse til Indberetninger (INDB)


I forbindelse med den tekniske opgradering af de koncernadministrative systemer har Indberetninger (INDB) fået en ny adresse:


https://indb.stil.dk/pls/pilot/!indb.menu


 

Vær særlig opmærksom hvis I har et favorit link til ministeriets indberetninger, skal det erstattes med det nye.


Fejl adgang til menupunktet indberetninger på Indberetnings- og Brevportalen


Brugere som oplever problemer med at logge på og får fejlmeddelelsen ”Siden kan ikke vises” kan løse dette ved at åbne for TCP port 7777 mod Undervisningsministeriets server i firewallen. IP-adressen er: 195.231.237.36Fejl adgang til menupunktet Tilskudsbreve på Indberetnings- og Brevportalen


Brugere som oplever samme problem på Brevportalen skal bruge IP-adresse 188.64.155.135


Bemærk! IP-adressen er forskellig om det drejer sig om menupunktet Indberetninger eller Tilskudsbreve.

 

URL-en/linket/adressen under menupunktet Indberetninger forventes rettet medio uge 35, så indtil da benyttes ovenstående adresse.

OBS! Systemopdatering i uge 31.

Kære brugere af UVM´s koncernadministrative systemer,

En række af systemerne herunder brevportalen vil ikke kunne tilgåes i uge 31 på grund af teknisk opgradering; forsøges dette alligevel vil der komme en meddelelse om at det ikke kan lade sig gøre i denne periode.

For brevportalens funktionalitet skal man her være opmærksom på at få downloadet de ønskede tilskudsbreve o.a. inden da eller vente til opgraderingen er sket.

Se i øvrigt meddelelse på STIL.dk som beskriver bl.a. hvilke systemer og den involverede periode dette omfatter:


https://stil.dk/administration-og-infrastruktur/koncernadministrative-systemer


 Bemærk kontaktoplysninger nederst på denne side.

 

med venlig hilsen

Medarbejderne i ØAC

Indkaldebreve for 2018

Indkaldebrev vedrørende indberetning aktivitet på de almene gymnasier og VUC  og AMU i 2018, IEU fuldtidsaktivitet i 2018, samt af ordinær aktivitet samt optag på erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. efteråret 2018 , samt aktivitet under lov om åben uddannelse på erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. samt på universiteterne i hele kalenderåret 2018 ligger nu tilgængelig under menupunktet Info.

Afstemningsrapporten Posteringer Kvartalsoversigt

Posteringer Kvartalsoversigt som tidligere blev overført til brevportalen I PDF, er afløst af en digital løsning, hvor udbetalte tilskud trækkes under Posteringsdata øverst under menupunktet Regneark. 

Der skal logges på med institutionens brugernavn og adgangskode for at få adgang til menupunktet Regneark.Skal der eksempelvis trækkes en afstemningsrapport for 2016 vælges finansåret 2016 og slutdato 31-12-2016 som parameter.

Posteringsdata udtrukket digitalt kan kopieres over i en skabelon med makro, som kan ordne tallene, hvis det ønskes. Denne ligger tilgængelig i højre kolonne; gemmes lokalt som en XLSM.

Kvartalsrapporter (aktivitetsrapporter) i Excel

 

Aktivitetsrapporter som omfatter IEU, PG, GYM, VUC, PB og EA via SIS, EA fuldtid via EASY, almene voksenuddannelser enkeltfag, skolehjem, skolepraktik, ÅU og AMU trækkes digitalt under menupunktet Regneark.

Institutionerne skal være logget på brugerid på samme måde som for adgang til tilskudsbreve m.fl.

 

Det er her ligeledes muligt at udtrække udbetalingsgrundlaget digitalt (grundlagsåret) for eksempelvis bygningstaxametertilskuddet i 2016.

 

Eksempel. Grundlagsåret for udbetaling af bygningstaxametertilskud for IEU fuldtid (uddannelsesområde vælges: Fuldtid - IEU/GYM/VUC/PG/EA)

 omfatter aktiviteten i perioden 16-09-2014 til og med 15-09-2015.

Dette anføres som parametre hvor perioderne afgrænses under   Opgørelsesperiode (dd-mm-åååå):

 

Professionshøjskolerne (PB) og erhvervsakademierne (EA indberettet via SIS)  trækker deres aktivitet under uddannelsesområdet ordinære STÅ (studenterårsværk) og anfører opgørelsesperioden for udbetaling af bygningstaxameter og forskud.

     
     Indtast brugernavn:
Indtast kodeord med små bogstaver:
     
     
     
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. | Frederiksholms Kanal 25 | 1220 København K | Tlf 3392 5000 | Fax 3392 5547 | E-mail ktst@ktst.dk